CANTABILE - pěvecký sbor

Zpěv se skládá ze slov, kterým narostla křídla!
„Zpíváme, protože nás to baví, těší a občas chceme i potěšit kolem sebe!“
Poslechněte si

Kdo jsme a co zpíváme

Sbor zpívá pod vedením Ester Pelcové již devět let, ale pod názvem Cantabile vystoupil poprvé v červnu 2015. Čítá kolem 20 zpěváků různých profesí a věku, kteří se na zkoušky do Dolan sjíždějí ze širokého okolí Olomouce.

Repertoár sboru je velmi různorodý. Od původně jednostranného zaměření sboru na duchovní hudbu došlo k rozšíření jeho repertoáru – sbor do svého začlenil i světskou muziku, lidovou hudbu aj.

Sbor pořádá pravidelné koncerty nejen ve svém okolí. Účastní se již tradičních májových a vánočních koncertů ve Štěpánově, kde také spolupracuje s místní ZŠ, je spolupořadatelem sborového festivalu Vokály z Vápenné a ve Dnech evropského dědictví je slyšet na Klášterním Hradisku v Olomouci. Sbor Cantabile se zapojuje do hudebních projektů v celém Olomouckém kraji.

„Zpíváme, protože nás to baví, těší a občas chceme i potěšit kolem sebe!“